DURUM:    
29 Mart 2017 
 Database

 Genel Bilgi :

Database kullanımı sunucu platformuna bağlı olarak değişmektedir. Şu an için Windows sunucularda Microsoft Access ve Mysql, Unix sunuclarda MySql kullanabilirsiniz. Database kullanımı, genel olarak belli bilgilerin depolanması ve depolanan kayıtlar içinde çeşitli sorgular yapılarak gerekli bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılması şeklinde açıklanabilir.


 

Windows Server'da Database ServerMap.Path'in yazılışı :

Database dosyalarınız kurulum sırasında otomatik olarak oluşturulan /database klasöru içine koymalısınız. Bu ayrıca dosyanın normal web üzerinden erişimini engelleyerek, gerekli güvenliğin de oluşmasını sağlar. Bu sayede /database içindeki önemli .mdb dosyalarınız web üzerinden adı bilinse dahi alınamaz. Ana klasörünüzün bir gerisinde bulunan database klasörüne ulaşmak için aşağıdaki şekilde yazmalısınız.
..\ bir gerideki klasör anlamına gelir.

#MS Access 2000, 2002, 2003

Dim conn, dsn

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

dsn= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("..\database\ornekdatabase.mdb")

conn.open dsn

 

Asp ile MySql Database Bağlantısı:

Asp scripti ile MySql database'e bağlanmak için aşağıdaki komut satırlarını kullanınız. dsn satırındaki veritabanıadi yazan yere database adını, Uid yazan yere database kullanıcı adını ve Pwd yazan yere database şifresini yazınız.

Dim conn, dsn

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dsn="Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=mysqlserver;Database=veritabanıadı;Uid=kullanıcıadı;Pwd=şifre;"
conn.open dsn

 

.NET Aspx ile MySql Database Bağlantısı:

Aspx scripti ile MySql database'e bağlanmak için web.config dosyasında bağlantı değerini, aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

<appSettings>
<add key="strConn" value="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=mysqlserver;DATABASE=dbadi;UID=kullanıcıdı;PASSWORD=sifre;OPTION=3"/>
</appSettings>

Eğer Dll kullanacaksanız;

string MyConString = "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};" +
"SERVER=mysqlserver;" +
"DATABASE=dbadı;" +
"UID=kullanıcıadı;" +
"PASSWORD=şifresi;" +
"OPTION=3";

OdbcConnection MyConnection = new OdbcConnection(MyConString);
MyConnection.Open();

Dll doyasını compile ederken aşağıdaki satırı da include etmeniz gereklidir.
(C# kullanıldığında)
csc /r:Microsoft.Data.Odbc.dll

Ayrıca koda `Microsoft.Data.Odbc' namespace olarak import etmeniz gereklidir.
[Visual Basic]
Imports Microsoft.Data.Odbc
[C#]
using Microsoft.Data.Odbc;

MySql kullanımı :

Php, perl veya asp scriptlerinizle MySql kullanmadan önce sunucuda size bir database tanımlaması yapılması gerekir. Database oluşturma ve yönetme işlemi, web tabanlı sistem yönetiminde bulunmaktadır. MySql database sunucuya bağlanmak için host olarak size verilecek IP yi kullanmalısınız. Mysql servera web alanınız dışından bağlantı yapılmamaktadır. Database güvenliği nedeni ile lütfen herhangi bir IP den veya dış networkden bağlantı talebinde bulunmayınız. Mysql serverda bulunan database dosyalarınıza erişmek, bilgileri görüntülemek veya diğer işlemleri yapmak için Sistem Yönetimi sayfalarında bulunan PhpMyadmin database yönetim panelini kullanabilirsiniz. Performans için Mysql server, webserverlardan fiziksel olarak da ayrıdır.

 

 

 

 

 
 
 
  AnaSayfa I Servisler I Ücretler I Destek I Sorular I Network I İletişim

Garanti ve İade I Kullanım Şartları I Gizlilik Politikası

© 2003 KRITER Internet Hizmetleri Ltd.Şti.